Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Domitus Ulpian 
 

Principiile dreptului sunt acestea: a trăi în mod onorabil, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce este al său.
Domitus Ulpian


Suna acum:
+40724809454


Cabinet de Avocat - Peltea Gabriela Veronica   Cabinet de Avocat - Peltea Gabriela Veronica
 

NOU! 17 aprilie 2013

In vederea asigurarii unor servicii cat mai complete si profesioniste cabinetul nostru de avocat a perfectat o colaborare cu un cabinet de detectiv particular, pentru a aduce probe in sustinerea cazurilor. Telefon 0769510118, 0731596104, 0756322181.Site http://www.detectiv-particular-buzau.ro


27 iunie 2013

Comunicat de presa referitor la aprobarea de catre Guvern a Ordonanţei de urgenţă privind taxele judiciare de timbru.

3 iunie 2013

Comunicat de presă referitor la vizita de evaluare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la Ministerul Finanţelor Publice

 
Cabinet de Avocat - Peltea Gabriela Veronica   Cabinet de Avocat - Peltea Gabriela Veronica 

27 iunie 2013

 

 

Comunicat de presa referitor la aprobarea de catre Guvern a Ordonanţei de urgenţă privind taxele judiciare de timbru
 
 
 
        La propunerea Ministerului Justiţiei, Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 26 iunie 2013, Ordonanţa de urgenţă privind taxele judiciare de timbru.
 
        Modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil, a impus revizuirea legislaţiei şi în materia taxelor judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil precum şi să asigure acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii şi pentru  pregătirea personalului din sistemul justiţiei. În acest sens, actul normativ reglementează situaţii şi proceduri noi prevăzute în cele două Coduri, precum etapa regularizării cererii de chemare în judecată, procedura ordonanţei de plată, soluţionarea cererilor cu valoare redusă, procedura divorţului, reglementarea recursului ca o cale extraordinară de atac.
 
        S-au simplificat formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, ce era accesoriu taxei judiciare de timbru, care are în acest moment valori modice de 0,15 lei; 0,50 lei, 1 leu, 3 lei; 5 lei şi a cărui achiziţionare presupunea un efort suplimentar din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.
 
A fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 categorii, făcând sistemul de taxe mult mai uşor de asimilat şi de aplicat de către practicieni. 
 
        Prin ordonanţa de urgenţă propusă spre adoptare, Ministerul Justiţiei a urmărit şi actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, în condiţiile în care cele mai multe dintre taxele fixe aveau un cuantum foarte mic, stabilit la nivelul anului 1997, cu o ultimă indexare în anul 2010 (exemple: 4 lei pentru cererea de recuzare sau de strămutare; 10 lei pentru ordonanţă preşedinţială; 19 lei acţiunea în grăniţuire). Aceste taxe fixe au fost majorate astfel încât veniturile obţinute să acopere, chiar dacă doar parţial, dar în mod real, costurile unui proces, având însă grijă ca taxele să rămână la un nivel corespunzător situaţiei economice generale, să nu împovăreze justiţiabilul şi să nu constituie o piedică în exercitarea liberului acces la justiţie. Ca nivel de creştere, în medie a existat o majorare a taxelor fixe de 4,5 ori; în mod cu totul izolat a existat o creştere mai mare, ca de ex. pentru cererea de recuzare sau de strămutare (unde taxa a crescut de la 4 la 100 lei), dar această creştere a avut în vedere  particularitatea acestor cereri şi evitarea tendinţei de a fi folosite ca mijloc de tergiversare a litigiului. Au fost însă prevăzute, pentru aceste cazuri, mecanisme de reglare atunci când astfel de cereri se dovedesc justificate (se restituie ½ din taxă dacă judecătorul se abţine sau dacă cererea de recuzare sau de strămutare este admisă).
 
        Taxa fixă aplicabilă cu caracter general a crescut de la 8 lei  la 20 de lei.
 
        În paralel cu majorarea taxelor fixe dar spre deosebire de aceste, actul normativ a prevăzut diminuarea taxelor stabilite procentual în funcţie de valoarea obiectului cererii, al căror cuantum era considerabil. S-a realizat, astfel, echilibrarea sistemului general de taxare.,
 
        Alte modificări aduse prin ordonanţa de urgenţă se referă la:  
      • creşterea numărului de situaţii în care se restituie taxa judiciară de timbru şi reglementarea  procedurii şi a competenţei de soluţionare a cererilor de restituire;
      • instituirea unui sistem mai echilibrat de sancţionare în cazul unor acţiuni cu mai multe capete de cerere insuficient timbrate;
      • stabilirea unor norme de competenţă şi procedură pentru valorificarea creanţelor statului sau ale bugetelor locale.
Potrivit actului normativ, anumite categorii de venituri  - precum sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfăşurarea proceselor penale care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, impozitul pe veniturile realizate din activităţi desfăşurate de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti - se vor evidenţia unitar, permiţând o evaluare transparentă a încasărilor şi cheltuielilor publice ale sistemului.
 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate din taxele judiciare de timbru, cota care se virează la bugetul de stat pentru instanţele de judecată va fi de 45%, faţă de 30%, cât revine în prezent.
 
        S-au simplificat şi clarificat unele aspecte controversate din legea anterioară sau soluţionate neunitar în practica judiciară;  s-au valorificat soluţiile unor recursuri în interesul legii precum şi unele soluţii doctrinare.
 
        S-au instituit premisele legale pentru constituirea unui sistem statistic centralizat care să permită analize şi studii de specialitate asupra veniturilor încasate şi a tipurilor de cereri, care să faciliteze urmărirea unei politici coerente, suple şi adaptate nevoilor sistemului şi ale justiţiabililor. Instanţele vor fi obligate să completeze câmpurile din programul ECRIS, pentru a avea posibilitatea unor date statistice detaliate şi a realizării unor analize statistice care să fundamenteze politici în domeniul justiţiei.

 

Sursa: www.just.ro

 

14 martie  2013
 
 

PRECIZARE

 

 
 
               În urma apariţiei pe site-ul "Gândul.info" a materialului "Mona Pivniceru a ”secretizat” lista procurorilor eligibili pentru Parchetul General şi DIICOT", Ministerul Justiţiei face următoarele precizări:
 
              Ministerul Justiţiei nu a declanşat, până în acest moment, procedura de selecţie a procurorului general al PÎCCJ şi/sau a procurorilor şefi ai DNA şi DIICOT.

             În prezent au fost finalizate întâlnirile ministrului justiţiei cu procurorii şi sunt în derulare consultările dintre acesta şi membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul stabilirii unei interpretări unitare a criteriilor de evaluare a candidaţilor, incluse în Standardele de selecţie elaborate de Ministerul Justiţiei, astfel cum s-a solicitat şi de către Comisia Europeană.
 
             În ceea ce priveşte solicitarea adresată de ministrul justiţiei procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Public, deplasările în teritoriu şi întâlnirile cu procurorii, precizăm că acestea au avut un caracter preliminar şi au fost menite a încuraja magistraţii să se înscrie la procedura care va fi declanşată în perioada imediat următoare. Caracterul informal al acestor demersuri a fost subliniat în mod repetat de către Ministerul Justiţiei în comunicatele de presă emise în urma deplasării ministrului în teritoriu.
 
            În aceste context, trebuie evidenţiat faptul că propunerile transmise,  la invitaţia ministrului justiţiei, din partea procurorilor cu funcţii de conducere în cadrul parchetelor, privind persoanele care ar putea candida pentru ocuparea uneia dintre funcţiile menţionate, nu constituie candidaturi, iar numele magistraţilor propuşi vor deveni publice în măsura în care aceştia se înscriu la procedura de selecţie.
 
           Astfel, numele candidaţilor care se vor înscrie la procedura de selecţie vor fi făcute publice de Ministerul Justiţiei, ca şi în cazul procedurii anterioare, după ce termenul de înscriere va expira, urmând să se precizeze şi dacă cei înscrişi se regăsesc printre propunerile primite din partea procurorilor.

 

Sursa: www.just.ro

 

 Copyright@2013 Toate Drepturile Rezervate